Villa De Linde

  

Gemeentelijk monument
Villa De Linde, Sint Josephplein 13, Venhorst Algemene gegevens
Oorspronkelijke functie:
hoofdonderwijzerswoning
Huidige functie: woonhuis
Bouwjaar: 1933.
Monumentenbeschrijving
Vrijstaande villa die in 1933 naar ontwerp van architect C. Schellekens uit Dongen is gebouwd met zakelijk expressionistische vormen. De villa is gebouwd als woning voor het schoolhoofd van de naastgelegen Sint Corneliusschool die uit dezelfde bouwtijd dateert. De villa is gebouwd op een rechthoekige plattegrond met aan de voorzijde (links) een uitspringend eenlaags bouwdeel met zadeldak haaks op het tweelaags hoofdbouwdeel dat een hoog schilddak heeft met de nok evenwijdig aan het Sint Josephplein. Aan de rechterzijde is, terugliggend, een diepe aanbouw met hoog zadeldak waarvan de nok haaks op het Sint Josephplein staat. De villa is markant en beeldbepalend gesitueerd in de zuidwesthoek van het Sint Josephplein en heeft aan drie zijden een tuin. In de loop van de tijd is een aantal wijzigingen uitgevoerd. De aanbouw aan de rechterzijde had aanvankelijk een plat dak met een balkon dat vanuit de woning bereikbaar was. In 1937 is het hoge steile zadeldak toegevoegd en is dit bouwdeel tot garage gewijzigd en is tevens tegen de achterzijde van de garage een lager bouwdeel met zadeldak toegevoegd. Nadien zijn onder meer de pui van de garage en de luifel bij de ingang van het woonhuis veranderd. Een groot deel van de kozijnen en ramen zijn vernieuwd en van een andere roedenverdeling voorzien. De villa is opgetrokken uit rode baksteen die in Noords verband is gemetseld. Rondom loopt een hoge plint die in een donkerder kleur baksteen is uitgevoerd en waarvoor ook gesinterde bakstenen zijn gebruikt. De plint wordt afgesloten met een rollaag. De latei boven de vensters op de begane grond is uitgevoerd als een doorlopende betonnen band. Ter hoogte van de onderdorpels van de vensters op de verdieping loopt een uitgemetselde laag bakstenen. De vensters op de verdieping hebben een betonnen latei. De vensters hebben betegelde lekdorpels en een groot deel van de vensters heeft opgeklampte (of lamel-) luiken. De dakschilden zijn gedekt met rode verbeterde Hollandse pannen. De voorgevel heeft links een eenlaags topgevelgedeelte en rechts een terugliggen tweelaags langsgeveldeel waarin de hoofdingang is. De voordeur in de portiek is een paneeldeur met rondboog bovenlicht en ter hoogte van de kalf een houten luifel. De deur heeft een gietijzeren rooster uit circa 1900. De vernieuwde luifel rust op een bakstenen pijler die op een muurtje staat dat haaks op de voorgevel staat. Het rondboogbovenlicht is met glas-in-lood bezet. Links van de deur zijn (in de zij- en voorgevel van het topgevelgedeelte) twee kleinere vensters met glas-in-lood vulling geplaatst. Verder heeft de voorgevel op de begane grond een negenruitsvenster. Dit geveldeel heeft op de verdieping een liggende vensterband en boven de ingang een staand venster dat met glas-in-lood is bezet. Tegen de gevel is in smeedijzeren sierletters de naam van de villa DE LINDE aangebracht. De gevel wordt beëindigd met een ver overstekende bakgoot met geprofileerde gootlijst. Het opgevelgedeelte heeft op de begane grond een driezijdige bakstenen erker die bijna de hele gevelbreedte beslaat. De erker heeft een hoge bakstenen plint. Alle zijden van de erker hebben vensters met roedenverdeling. Het bovenste deel van de erkergevels vormt de bakstenen, gedeeltelijk opengewerkte, balustrade van een balkon. Dit is ter hoogte van de kap toegankelijk door een openslaande dubbele rondboogdeur in de topgevel. Boven deze deur, die gedeeltelijk een glasvulling heeft, is een anderhalfsteens strek gemetseld. In de top van deze gevel is een klein staand venster geplaatst met daarboven siermetselwerk. In het rechterdakschild van het topgevelgedeelte is later een dakopbouw toegevoegd waarvan de gevels met keramische tegels zijn bekleed. De linkerzijgevel van de villa is een eenlaags geveldeel met een staand venster met roedenverdeling en een tweelichtvenster met roedenverdeling. Bij de dakvoet is de ver overstekende bakgoot met geprofileerde gootlijst aangebracht. In het dakschild is een dakkapel met ver overstekend plat dak en met een vensterband van drie vierruits(draai)ramen. De rechterzijgevel heeft op de begane grond een negenruitsvenster en twee kleine vierruitsvensters. Op de verdieping is een fors venster met roedenverdeling geplaatst met aan weerszijden een kleiner venster met roedenverdeling. De gevel wordt beëindigd met een ver overstekende bakgoot met geprofileerde gootlijst. Tegen een deel van de achtergevel (op de rechterachterhoek) is op de begane grond een uitbouw met driezijdig schilddak. In de achtergevel hiervan is een tweelichtvenster met zesruits(draai?)ramen. In de achtergevel van het hoofdbouwdeel is op de begane grond een dubbele terrasdeur die deels een glasvulling heeft. Op de verdieping heeft de gevel twee tweelichtvensters met zesruits(draai?)ramen. Alle vensters hebben opgeklampte luiken. Een deel van de achtergevel is tot kleine topgevel opgetrokken waarin een klein staand venster is geplaatst. Het andere geveldeel wordt beëindigd met een ver overstekende bakgoot met geprofileerde gootlijst. In het dakschild is, direct boven de goot, een dakkapel met lessenaardak aangebracht. In de voorgevel van de garage is de garagedeur vervangen door een tweelichtvenster met zesruitsramen. In de top is een klapraam geplaatst en in de geveltop is siermetselwerk uitgevoerd. De garage heeft in zijgevel aan de tuinzijde onder meer een paneeldeur die deels een glasvulling heeft. Waardering: De woning van het schoolhoofd van de naastgelegen Sint Corneliusschool is van cultuurhistorische waarde en van algemeen belang als belangrijk element uit de ontstaans- en dorpsgeschiedenis van Venhorst en als belangrijk onderdeel uit de ontwikkeling van het onderwijs in het bijzonder. De woning heeft architectuurhistorische waarde vanwege de gaaf bewaard gebleven hoofdvorm, detaillering en het materiaalgebruik alsmede vanwege de zakelijk expressionistische vormen. Het pand heeft ensemblewaarde in relatie met de naastgelegen Sint Corneliusschool en in relatie tot de RK Sint Josephkerk en pastorie aan de overzijde van het plein. De woning heeft stedenbouwkundige waarde als belangrijk, karakteristiek en beeldbepalend onderdeel van de bebouwing aan het Sint Josephplein. Het plein met de lindebomen en met de bebouwing vormt de kern van het jonge ontginningsdorp. Hier werden de belangrijkste functies geconcentreerd. De aanbouw aan de achterzijde van de garage is van bescherming uitgesloten.