Welkom bij heemkundekring “Sint Achten op Boeckel”

Heemkundekring “Sint Achten op Boeckel” is op 1 juli 1982 opgericht.
Als heemkundekring proberen wij zoveel mogelijk van de historie van onze dorpen Boekel en Venhorst te verzamelen, te bewaren en te beschrijven en vervolgens bekend te maken aan belangstellenden. Dit gebeurt in onze heemkamer en door middel van lezingen, tentoonstellingen, rondleidingen en publicaties in ons verenigingsblad ‘De Wanmeule’. “De Wanmeule” verschijnt 2 keer per jaar en is voor leden gratis.

De heemkundekring Boekel is gevestigd in de voormalige Sint Janschool.
De heemkamer is iedere dinsdagmorgen en iedere vrijdagavond geopend. We zijn dan druk aan het werk, maar we drinken ook gezellig samen koffie. Het werk van een heemkundekring is nooit klaar.

Datering: 1925. Gezien vanuit het zuidoosten van links naar rechts: nieuwe parochiekerk (gebouwd in 1925); St. Joseph school voor meisjes (gebouwd in 1924, in 1956 v.g.l.o.-school); St. Petrusgesticht (zuster van Schijndel, in 1962 bejaardencentrum, gebouwd in 1887, uitgebreid in 1924)

Wat doen wij zoal? 
Wij zoeken foto’s uit en leggen die gegevens vast, we bergen bidprentjes en geboorteaankondigingen op in een speciaal archief en zetten ook die gegevens in de computer. We doen onderzoek naar het gebruik van voorwerpen, door wie zijn ze gebruikt en waarvoor, we zoeken de geschiedenis uit van Boekel, verenigingen en oude bedrijven, verder zoeken we naar onderwerpen om over te schrijven en we leggen mooie oude verhalen vast. Archeologische vondsten worden geregistreerd.
Regelmatig organiseren wij tentoonstellingen.

Maar wat denk je van werken binnen een computer netwerk, het bijhouden van bestanden, hulp aan anderen, meedenken naar nog betere oplossingen, het verzorgen van kopij naar de weekbladen.

Dit is zo maar een greep uit wat we doen en er is nog veel meer wat we zouden kunnen doen. En daarom zijn wij dan ook op zoek naar nieuwe medewerkers. Er is genoeg te doen waarbij we uw hulp kunnen gebruiken. 
In overleg en met begeleiding van enkele coördinatoren bepaalt u zelf wat voor werk u zou kunnen en willen doen. Lijkt het u wat? 
Kom dan eens binnen lopen, u bent van harte welkom.

Kaartje van de gemeente Boekel met daarop aangegeven Boekel, Peelschehuis, Elzen, Molenwijk, Bovenstehuis, Burgt, Zandhoek, Gramsoord, Peelstraat, Arendnest, Logt, Kluis, Peelsche Heide, Peel, Broek en Otter Peel. Datering: 1876.