Kindcentrum Cornelius,

  

Gemeentelijk monument
Kindcentrum Cornelius, Sint Josephplein 7, Venhorst
Algemene gegevens
Oorspronkelijke functie: Sint Cornelius lagere school
Huidige functie: Sint Cornelius basisschool en Peuterspeelzaal ‘t Kiezeltje
Bouwjaar: 1932.
Monumentenbeschrijving

De Sint Corneliusschool is in 1932 als gangschool met drie klaslokalen gebouwd naar ontwerp van Egidius Heijkants uit Erp. 16 januari 1933 is de school ingezegend. De naam Cornelius is een eerbetoon aan burgemeester C.H.F. Schafrat van Boekel die zich erg ingezet heeft voor de ontwikkeling van Venhorst. Cornelus was zijn voornaam. Al in 1937 is aan de school een lokaal toegevoegd. In 1959 zijn aan de rechterzijde twee lokalen bijgebouwd en is de school gemoderniseerd. Waarschijnlijk zijn toen (of in de jaren zestig van de 20ste eeuw) aan de voorzijde de kleine ramen vervangen door de grote glaspuien. In 2000 is op het schoolplein aan de achterzijde een nieuw bouwdeel toegevoegd dat via een tussenlid met het hoofdbouwdeel in verbinding staat. Bovendien is toen de vleugel (uit 1959) aan de rechterzijde door nieuwbouw vervangen. De school is markant gesitueerd aan de zuidzijde van het Sint Josephplein. De speelplaats aan de achterzijde van de school wordt aan alle zijden door bebouwing omgeven. Het meest oorspronkelijke bouwdeel uit 1932 en 1937 is een eenlaags bouwdeel op een rechthoekige plattegrond. De nok van het driezijdige schilddak loopt evenwijdig aan het Sint Josephplein. Aan de voorzijde is op de rechterhoek een naar voren uitspringend gedeelte met topgevel en zadeldak waarvan de nok haaks op de hoofdkap staat. De kappen snijden elkaar met gelijke nok. In de voorgevel van dit bouwdeel is de hoofdingang. Dit bouwdeel heeft, ook inwendig, het best het oorspronkelijke karakter van de school behouden. De school is opgetrokken uit machinale rode baksteen die is gemetseld in Vlaams verband. Rondom loopt een bakstenen plint die met een rollaag wordt afgesloten. De daken zijn gedekt met rode verbeterde Hollandse pannen. De voorgevel van de uitspringende ingangspartij is een topgevel met vlechtingen. In het midden is een opgeklampte rondboog vleugeldeur geplaatst die via enkele traptreden bereikbaar is. De deur heeft twee klein liggende raampjes. De boog van de deur wordt omlijst met een anderhalfsteens strek met granieten aanzetstenen en een granieten sluitsteen. Aan weerszijden van de deur is een kruisvenster met roedenverdeling aangebracht. Boven de vensters, die bakstenen lekdorpels hebben, is een strek gemetseld. In een nis boven de deur is op een uitkragende granieten console een beeld van Sint Cornelius met tiara, drievoudige kruisstaf en bijbel geplaatst. De nis wordt aan de bovenzijde afgesloten met uitkragende granieten sluitsteen. Tegen de gevel is boven de deur de naam van de school, uitgevoerd in smeedijzeren letters, aangebracht. In de top is een klein staand venster met roedenverdeling. De overstekende goten met geprofileerde gootlijst die bij de dakvoet van de zijgevels van de uitbouw zijn aangebracht, zijn naar de voorgevel omgezet. De uitbouw in de oksel van de ingangspartij en de lange vleugel is in de loop van de tijd gewijzigd. De voorgevel van de vleugel links van de hoofdingang heeft drie glazen puien die niet oorspronkelijk zijn. De gevel wordt beëindigd met een anderhalfsteens strek waarboven de overstekende bakgoot met geprofileerde gootlijst is aangebracht. De linkerzijgevel is een blinde gevel die is gewijzigd door de toevoeging van een portiek met ingang. De gevel wordt beëindigd met een anderhalfsteens strek waarboven de overstekende bakgoot met geprofileerde gootlijst is aangebracht. De rechterzijgevel is grotendeels verdwenen als gevolg van een aanbouw. De achtergevel wordt bepaald door de vensterbanden van de drie klaslokalen. De vensterband bestaat uit kruiskozijnen met roedenverdeling en daarboven bovenlichten met een kleinere roedenverdeling. De vensters hebben bakstenen lekdorpels. De vensterband van het middelste lokaal is gewijzigd en heeft een moderne dubbele deur die toegang geeft tot de speelplaats. Tegen een deel (westelijk deel) van de achtergevel is het tussenlid gebouwd dat de school met het jongere bouwdeel verbindt. De gevel wordt beëindigd met een anderhalfsteens strek waarboven de overstekende bakgoot met geprofileerde gootlijst is aangebracht. In het dakschild zijn enkele moderne dakramen geplaatst en een moderne dakkapel (die als vluchtweg functioneert). Waardering: De school is, ondanks de wijzigingen, van cultuurhistorische waarde als belangrijk element uit de ontstaans- en dorpsgeschiedenis van Venhorst en als belangrijk onderdeel uit de ontwikkeling van het onderwijs in het bijzonder. Het is een herinnering aan het katholieke leven en het katholieke onderwijs in Venhorst. De school heeft architectuurhistorische waarde vanwege de behouden hoofdvorm en vanwege de detaillering en het materiaalgebruik die met name bij de ingangspartij zijn behouden. Het pand heeft ensemblewaarde in relatie met de naastgelegen onderwijzerswoning De Linde en in relatie tot de R.-K. Sint Jozefkerk en de pastorie aan de overzijde van het plein. De school heeft stedenbouwkundige waarde als belangrijk, karakteristiek en beeldbepalend onderdeel van de bebouwing aan het Sint Josephplein. Het plein met de lindebomen en met de bebouwing vormt de kern van het jonge ontginningsdorp. Hier werden de belangrijkste functies geconcentreerd.