Stand van zaken Sint Jangebouw.

  

Boekel, 23 oktober 2019.

Als bestuur van de stichting ‘De vrienden van het Sint Jangebouw’ hebben wij de laatste tijd bij onze vele activiteiten in het Sint Jangebouw ( Jeugdhobbyclub- woensdag middagen, Heemkundekring- tentoonstellingen en lezingen, Blok- live uitzendingen ) vaak de vraag gekregen wat de stand van zaken is m.b.t. de aankoop van het gebouw.

In 2018.
In juni 2018 besloot de gemeente Boekel om het Sint Jangebouw te verkopen aan een marktpartij. Het Sint Jangebouw is zoals bekend, de voormalige Boekelse lagere school/ basisschool, een gemeentelijk monument en al vanaf 1997 een verenigingsgebouw.
Eerder al werd aan de Jeugdhobbyclub in 2016/ 2017 meegedeeld dat het Hobbyclubgebouw verkocht zou gaan worden.
De heemkundekring, de Jeugdhobbyclub en de Blok gingen samenwerken om de gemeente ervan dat het Sint Jangebouw behouden zou moeten blijven als verenigingsgebouw, publiek toegankelijk en met een maatschappelijke functie. Mede door de grote steun vanuit de Boekelse bevolking, ruim 700 steunbetuigingen, stelde de gemeenteraad in de raadsvergadering van 04-10-2018 unaniem voor aan B&W, om de verkoop aan de marktpartij uit te stellen en de samenwerkende verenigingen de mogelijkheid te geven het Sint Jangebouw gedurende 2019 nog te huren en uiterlijk eind 2019 te kopen voor een marktconforme prijs.
Op 01-11-2018 hebben de Heemkundekring, Jeugdhobbyclub en de Blok hiervoor de stichting ‘De vrienden van het Sint Jangebouw’ opgericht met als doel, het zonder winstoogmerk beheren en exploiteren van het Sint Jangebouw ten behoeve van verenigingen.

Eerste helft 2019.
De belangrijkste zaken die in de eerste helft van 2019 gerealiseerd werden:
Het geschikt maken en inrichten door de Jeugdhobbyclub van twee klaslokalen voor hun activiteiten.
De verhuizing vanuit het oude hobbyclubgebouw, met de hulp van alle kinderen, was op 17 april.
De officiële opening na de zomervakantie op 04 september.
Inmiddels zijn er wekelijks weer 80 basisschoolkinderen actief bij de Jeugdhobbyclub in het Sint Jangebouw.
De Blok heeft de aula verbouwd tot studioruimte voor live- uitzendingen.Vanaf mei is er een maandelijkse live uitzending “Blok- live’vanuit deze studio met actuele onderwerpen met live- gasten en interviews.
Verder wordt deze aula/ studio ook multifunctioneel gebruikt voor vergaderingen, lezingen en tentoonstellingen.
Onlangs nog zeer intensief bij de tentoonstelling en lezingen van de Heemkundekring bij de herdenking van 75 jaar Market Garden.

Aankoop van het gebouw.
Wij zijn tot de conclusie gekomen dat aankoop van het Sint Jangebouw in een erfpachtconstructie voor zowel de verenigingen als de gemeente Boekel een goede en realistische oplossing zou kunnen zijn.
Verkoop in een erfpachtconstructie betekent dat de gemeente eigenaar blijft van het economisch meest waardevolle: de grond. en alleen het gebouw komt dan in eigendom van de Stichting.
Dit heeft in deze situatie diverse voordelen zowel voor de gemeente als de Stichting. De gemeente blijft eigenaar van de grond, speculatie met de grond is daarmee uitgesloten.
de hoge verduurzaamheidskosten ( isolatie, dubbel glas enz. ) voor het gebouw komen dan niet ten laste van de gemeente, maar ten laste van de Stichting/ verenigingen. De Stichting koopt alleen het economisch minst waardevolle, het gebouw, en dus kan dan de verkoopprijs laag zijn.

Voorstel aan B & W.
Bovenstaande overwegingen hebben wij inmiddels in juli gestuurd aan en besproken met B&W. En we zijn nog in overleg over de uitwerking daarvan.