Het fotospaaralbum komt eraan

  
Fotospaaralbum

Dit jaar 2022 bestaat de Boekels-Venhorstse erfgoedvereniging ‘Heemkundekring Sint Achten op Boeckel’ veertig jaar, én zijn we vijfentwintig jaar gehuisvest in Verenigingsgebouw Sint-Jan. In 1982 opgericht door een aantal mensen met een actieve belangstelling voor het Boekelse en Venhorstse verleden en heden en waardering voor het nog zichtbare verleden. Opgericht om deze belangstelling in bredere kring op te wekken en te delen. Opgericht om karakteristieke bebouwing en landschapselementen onder de aandacht te brengen. Opgericht om foto’s, films, voorwerpen en andere zaken van historische betekenis voor Boekel en Venhorst te bewaren, te onderzoeken, te beschrijven, en bekend te maken door middel van publicaties, lezingen en tentoonstellingen. Inmiddels is de Heemkundekring gegroeid van zo’n 40 leden in 1982 tot ruim 300 nu. In de loop der jaren zijn er vele boekjes en boeken gepubliceerd over allerlei historische aspecten van de gemeente Boekel en de kernen Boekel, Venhorst en Huize Padua. Sinds 1989 verschijnt tweemaal per jaar het verenigingsblad ‘De Wanmeule’, vol met door leden geschreven artikelen.

De gemeente Boekel is een actief dorp; rijk aan verenigingen, en ook rijk aan bedrijven in diverse sectoren. De Boekels-Venhorstse ondernemers zorgen in belangrijke mate voor de leefbaarheid van het dorp en de kernen. En veel van die ondernemers zijn onder andere door middel van sponsoring nauw betrokken bij het Boekels-Venhorstse verenigingsleven en allerlei dorpsactiviteiten en -evenementen.

Dit boek, dit fotospaaralbum, is eind 2021/begin 2022 op verzoek van Ondernemersvereniging Boekel-Venhorst samengesteld door de Boekels-Venhorstse heemkundekring. Een aantal leden bepaalde de basisopmaak en de rubrieken voor het boek, koos de foto’s uit het ruime fotoarchief van de Heemkundekring, en maakte de themateksten en fotobijschriften. Het kiezen van de vele prachtige foto’s is één; het weglaten van een groot aantal om zo te komen tot ‘slechts’ 10-12 foto’s per rubriek is nog veel moeilijker.

De titel van dit boek is: ‘Boekel, een reis door de tijd’, omdat we in dit boek aan de hand van een dertigtal thema’s, met behulp van teksten en foto’s, de lezer laten ‘reizen’ door het in de loop van de tijd groeiende Boekel, en daarmee verleden en heden verbinden. Een geïllustreerd ‘luchtig’ geschiedenisboekje van de gemeente Boekel. Met meteen de opmerking erbij, dat er veel meer niét in staat dan wel.

Als Heemkundekring waarderen we dat de Ondernemersvereniging gekozen heeft voor deze vorm van klantenwerving en klantenwaardering. Het stelde de Heemkundekring in staat om een mooi boek voor een breed publiek mogelijk te maken. Extra leuk in relatie met ons 40-jarig bestaan dit jaar. En wat de Heemkundekring betreft is dit boek niet alleen een ’trekker’ voor deze actie van de Ondernemersvereniging, maar ook een hulde aan alle ondernemers en ondernemende mensen in Boekel en Venhorst, die dit dorp mede mogelijk maakten en maken.

Wij wensen de ondernemers van Boekel en Venhorst een geslaagde actie toe. En wij wensen iedereen veel leerzaam verzamel- en leesplezier. Want wie kennis heeft of opdoet van zijn omgeving en het verleden ervan, raakt betrokken en verbonden. En wat is er mooier dan dat.