Café ’t Menneke

  
Café ’t Menneke, Kerkstraat 26, Boekel

Gemeentelijk monument
Café ’t Menneke, Kerkstraat 26,Boekel Algemene gegevens
Oorspronkelijke functie: dorpscafé. Huidige functie: dorpscafé
Bouwjaar: 1832/ 1913/ 1937. Monumentenbeschrijving
Het dorpscafé bestaat uit een aantal eenlaags bouwmassa’s die zijn samengevoegd op een samengestelde plattegrond. Het complex dateert in de kern mogelijk uit 1832. De samenvoeging van de afzondelijke bouwdelen is in 1913 naar ontwerp van Th. De Groot uitgevoerd. In 1937 is naar ontwerp van P. van de Eijnden onder meer de veranda toegevoegd. Inwendig dateert de lambrisering van het café uit 1945. In 1989 is het complex ingrijpend gerestaureerd. Hierbij zijn bouwdelen opnieuw opgetrokken waarbij de oorspronkelijke hoofdopzet, gevelindeling en detaillering zijn teruggebracht. In 1997 is op het erf een schuur toegevoegd in aangepaste stijl. Het complex staat aan de voorzijde op de rooilijn met de Kerkstraat en aan de linkerzijde op de rooilijn met het Sint Janplein. Het café is een eenlaags bouwdeel met zadeldak waarvan de nok evenwijdig aan de Kerkstraat loopt. Aan de voorzijde is, over de hele gevelbreedte een veranda geplaatst. Aan de achterzijde is haaks op het café, ter breedte van het hele pand, een eenlaags bouwdeel geplaatst met driezijdig schilddak dat de kap van het café met gelijke nok en lagere voet snijdt. Dit bouwdeel is bij de restauratie in 1989 geheel opnieuw opgetrokken in historische, aangepaste stijl. Aansluitend aan dit bouwdeel maar ervan gescheiden door middel van een smalle doorgang, staat een naar links uitspringend eenlaags bouwdeel dat als woonhuis met kledingmakerij heeft gefunctioneerd. Het woongedeelte heeft een zadeldak met tuitgevel en topgevel. De nok loopt evenwijdig aan de Kerkstraat. Het bedrijfsgedeelte is daar haaks op geplaatst en heeft een zadeldak dat de nok van het woonhuis met gelijke nok en lagere voet snijdt. Beide bouwdelen zijn uitgevoerd in een ambachtelijk traditionle bouwtrant en zijn opgetrokken in rode machinale baksteen die, met een geknipte voeg, is gemetseld in kruisverband. Rondom loopt een hoge gecementeerde grijsgeschilderde plint. De dakschilden van het café zijn gedekt met gesmoorde Muldenpannen. De overige dakschilden zijn gedekt met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen. De symmetrisch ingedeelde voorgevel van het café heeft bakstenen hoekpilasters die naar de zijgevel zijn omgezet. In het midden van de voorgevel is de hoofdingang met aan weerszijden een bakstenen pilaster. Aan weerszijden van deze opgeklampte deur met bovenlicht zijn twee zesruitsvensters geplaatst waarboven een segmentboog is gemetseld. De boogvelden hebben een vulling van witte tegels. De kozijnen hebben snijwerk op de hoeken. De vensters hebben bakstenen, grijsgeschilderde lekdorpels. Boven de deur is, direct onder de goot ter hoogte van de zolder, een tweelichtvenster met roedenverdeling geplaatst. De gevel wordt beëindigd met een band siermetselwerk met onder meer een muizentand. Bij de dakvoet is een bakgoot met geprofileerde gootlijst aangebracht. Tegen de voorgevel is een veranda met plat dak geplaatst. De veranda dateert in de huidige vorm uit circa 1960. De rechterzijgevel is een topgevel die op de begane grond door een jongere aanbouw met lessenaardak aan het zicht wordt onttrokken. In de top is een tweelichtvenster waarboven een rollaag is gemetseld. Langs de dakrand zijn windveren aangebracht. De linkerzijgevel is een topgevel met op de begane grond twee zesruitsvensters en in de top twee staande vensters. Boven de vensters is een segmentboog gemetseld. De boogvelden hebben een vulling van witte tegels. De kozijnen hebben snijwerk op de hoeken. De vensters hebben bakstenen, grijsgeschilderde lekdorpels. Langs de dakrand zijn windveren aangebracht. De eenlaags aanbouw aan de achterzijde is in stijl opnieuw opgetrokken en heeft in beide zijgevels en de achtergevel een aantal zesruitsvensters met grijsgeschilderde bakstenen lekdorpels. De vensters in de linkerzijgevel hebben opgeklampte luiken. In deze linkerzijgevel zijn verder een opgeklampte deur met gedeeld bovenlicht geplaatst en twee gekoppelde zesruitsvensters. Bij de dakvoet van deze gevel is een zinken bakgoot op beugels aangebracht. In de verspringende achtergevel is een dubbele openslaande paneeldeur met glasvulling aangebracht. Ter hoogte van de zolder zijn n twee kleine liggende tweelichtvensters geplaatst. In het rechterdakschild zijn twee houten dakkapellen geplaatst met zadeldaken.
Woonhuis met kledingmakerij: Het woonhuis heeft aan de zijde van het Sint Janplein een tuitgevel met bakstenen rollaag als afdekking. Deze gevel heeft op de begane grond twee en ter hoogte van de zolder één zesruitsvenster. Deze vensters zijn rechtgesloten en zijn geplaatst onder een segmentboog. De boogvelden zijn van siermetselwerk voorzien. Deze vensters hebben grijsgeschilderde bakstenen lekdorpels. Op de begane grond hebben de vensters opgeklampte luiken. De gevel heeft een aantal steekankers. De langsgevel aan de zijde van het Sint Janplein heeft een paneeldeur met getoogd en gedeeld bovenlicht. Boven de deur is een rollaag gemetseld. Gekoppeld aan het kozijn van de deur is aan weerszijde een klein staand venster. Bij de dakvoet is een zinken bakgoot op beugels aangebracht. De langsgevel van het bedrijfsgedeelte heeft aan de zijde van het Sint Janplein een moderne garagedeur waarboven een anderhalfsteens strek is gemetseld. Bij de dakvoet is een zinken bakgoot op beugels aangebracht. De topgevel van het bedrijfsgedeelte heeft twee staande vierruitsvensters met bakstenen lekdorpels. Boven de vensters is een strek gemetseld. Langs de dakrand zijn twee lagen baksteen uitkragend gemetseld. De topgevel en de langsgevel aan de erfzijde hebben een zesruitsvenster, twee opgeklampte deuren waarvan één met gedeeld bovenlicht. Boven de deuren is een strek gemetseld. In de top van de topgevel is een klein staand venster geplaatst . De vensters hebben bakstenen lekdorpels. Langs de dakrand van de topgevel is een rollaag en een laag strekken gemetseld. Het langsgeveldeel heeft bij de dakvoet een zinken bakgoot op beugels.