Directeurswoning van “De Boterbloem”

  
Julianastraat 52, Boekel

Gemeentelijk monument
Directeurswoning van “De Boterbloem”, Julianastraat 52, Boekel
Algemene gegevens
Oorspronkelijke functie: directeurswoning van Coöperatieve Stoomzuivelfabriek ‘de Boterbloem’
Huidige functie: woonhuis.
Bouwjaar: 1913, 1980 verbouwd. Monumentenbeschrijving
De directeurswoning van melkfabriek ‘De Boterbloem’ is in 1913 gelijktijdig met de fabriek gebouwd. De fabriek stond aan de rechterzijde op enige afstand van de woning maar is inmiddels gesloopt. De directeurswoning is met neo-renaissance elementen gebouwd naar een ontwerp van Th. de Groot. Het is een eenlaags dwarshuis met middengang op een rechthoekige plattegrond. Het huis heeft een mansardedak met nok evenwijdig aan de Julianastraat. Het vrijstaande pand staat op de hoek van de Julianastraat en de Beatrixlaan. Volgens de bouwtekening heeft de woning aanvankelijk op beide hoeken tegen de achtergevel een haakse aanbouw gehad. Deze zijn thans verdwenen. Rond 1980 is het pand verbouwd waarbij onder meer aan de achterzijde een nieuwe eenlaags aanbouw met plat dak is gebouwd. Ook tegen de linkerachterhoek is een bouwdeel toegevoegd. De oorspronkelijke vensters met draairamen zijn gewijzigd. Het huis is opgetrokken uit rood-bruine machinale baksteen die in kruisverband is gemetseld. Rondom loopt een gepleisterde donkergrijsgeschilderde plint. De dakschilden zijn gedekt met gesmoorde kruispannen. De symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft bakstenen hoekpilasters en een tot dakkapel met tuitgevel hoger opgetrokken middenrisaliet. De dakkapel heeft een zadeldak met nok haaks op de hoofdkap. De voorgevel heeft ter hoogte van de onder- en bovendorpel en de kalf van de vensters sierbanden in gele verblendsteen. In het middenrisaliet is de portiek met paneeldeur die een verticale vensterband heeft en een bovenlicht. Ter hoogte van de kalf is een betonnen luifel. Boven de deur is een ontlastingsboog in de vorm van een segmentboog gemetseld. Het boogveld is met een houten witgeschilderd paneel dichtgezet. De dakkapel heeft een enkelvoudig vensters met bovenlicht. Boven het venster, dat een hardstenen lekdorpel heeft, is een ontlastingsboog in de vorm van een segmentboog gemetseld. Het boogveld is met een houten witgeschilderd paneel dichtgezet. In de top van de tuitgevel is uitkragend siermetselwerk aangebracht dat onder meer is uitgevoerd in gele verblendsteen. De tuitgevel heeft een hardstenen afdeklijst en toppinakel.
Op de begane grond zijn aan weerszijden van het middenrisaliet twee rechtgesloten enkelvoudige vensters met bovenlicht aangebracht. Boven deze vensters, die alle een hardstenen lekdorpel hebben, is een ontlastingsboog in de vorm van een segmentboog gemetseld. Het boogveld is met een houten witgeschilderd paneel dichtgezet. De gevel heeft een aantal gietijzeren sierankers en wordt beëindigd met een band siermetselwerk van onder meer gele verblendsteen. Ter hoogte van de dakvoet is een bakgoot op gesneden klossen aangebracht met een geprofileerde gootlijst.
De linkerzijgevel heeft zowel op de begane grond als ter hoogte van de kap twee rechtgesloten enkelvoudige vensters met bovenlicht. Boven deze vensters, die alle een hardstenen lekdorpel hebben, is een ontlastingsboog in de vorm van een segmentboog gemetseld. Het boogveld is met een houten witgeschilderd paneel dichtgezet. Tussen de vensters ter hoogte van de kap is een enkelvoudig staand venster met hardstenen lekdorpel aangebracht. De gevel heeft een aantal gietijzeren sierankers.
De rechterzijgevel heeft op de begane grond één en ter hoogte van de kap twee rechtgesloten enkelvoudige vensters met bovenlicht. Boven deze vensters, die alle een hardstenen lekdorpel hebben, is een ontlastingsboog in de vorm van een segmentboog gemetseld. Het boogveld is met een houten witgeschilderd paneel dichtgezet. Op de begane grond is verder een modern enkelvoudig venster met bovenlicht en met gecementeerde omlijsting aangebracht. De gevel heeft een aantal gietijzeren sierankers.
De oorspronkelijke achtergevel is grotendeels verdwenen door de toevoeging van een eenlaags bouwdeel met plat dak. Een deel van de achtergevel is hoger opgetrokken zodat een dakkapel met lessenaardak is ontstaan. Ter hoogte van de dakvoet is een bakgoot op gesneden klossen aangebracht met een geprofileerde gootlijst. Waardering:
De voormalige directeurswoning heeft cultuurhistorische waarde als belangrijk onderdeel van de dorpsgeschiedenis van Boekel en als herinnering aan de sociaal-economische en agrarische geschiedenis van Boekel. Het pand heeft architectuurhistorische waarde vanwege de behouden hoofdvorm en vanwege de detaillering met neo-renaissance elementen. De bescherming betreft het oorspronkelijke eenlaags dwarshuis. De aanbouwen zijn van bescherming uitgesloten.