Raadhuis

  
Raadhuis, Kerkstraat 30, Boekel

Gemeentelijk monument
Raadhuis, Kerkstraat 30, Boekel
Algemene gegevens
Oorspronkelijke functie: raadhuis
Huidige functie: gemeentehuis
Bouwjaar: 1931
Monumentenbeschrijving
Het Raadhuis van Boekel is in 1931 gebouwd ter vervanging van een oudere voorganger. Het ontwerp met expressionistische invloeden is van E. Heijkants. Het vrijstaande gebouw staat op een T-vormige plattegrond. Het bestaat uit een tweelaags blokvormig hoofdbouwdeel met geknikt overstekend schilddak waarvan de nok evenwijdig aan de Kerkstraat loopt en, haaks daarop, aan de achterzijde een eenlaags bouwdeel eveneens met overstekend geknikt schilddak. Op de nok van het tweelaags bouwdeel aan de straatzijde is een grotendeels opengewerkte klokkentoren geplaatst met koperen klokdak. In het torentje hangt een carillon. Het raadhuis is markant gelegen op de hoek van de Kerkstraat en het Sint Agathaplein. Het wordt omgeven door bestrating en parkaanleg. Aan de rechterzijde is in 2002 op enige afstand een nieuw gemeentehuis gebouwd. Het raadhuis uit 1931 is in deze periode ingrijpend gerestaureerd waarbij gestreefd is de oorspronkelijke situatie terug te brengen. Hierbij zijn onder meer de gevels grondig gereinigd, is de rechterzijgevel nieuw opgetrokken, is de toegangspartij geheel nieuw uitgevoerd en is aan de rechterzijde op de verdieping een verbinding met het naastgelegen nieuwe gemeentehuis toegevoegd. Het raadhuis is opgetrokken uit machinale rood/geel genuanceerde baksteen die, met een diepe voeg, is gemetseld in kruisverband. Rondom loopt een plint die in rode baksteen is uitgevoerd en met een rollaag van strekken wordt afgesloten. Alle gevels hebben op de hoeken geblokte bakstenen hoekpilasters. Alle vensters hebben granieten lekdorpels en boven alle vensters is een strek gemetseld. De bovenlichten van de vensters op de begane grond zijn met glas-in-lood bezet. Rondom worden de gevels bij de dakvoet beëindigd met een eenvoudige fries met daarboven het ver overstekende dakschild met bakgoot en geprofileerde gootlijst. De dakschilden zijn gedekt met gesmoorde Romaanse pannen. Op de nokhoeken zijn pironnen geplaatst. De symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft in het midden een gereconstrueerde spitsboogvormige portiek met spitsboogvormige paneeldeur die gedeeltelijk met glas is bezet. De portiek heeft een in rode baksteen uitgevoerde omlijsting die door ganieten stenen wordt onderbroken. Op de granieten sluitsteen is het gemeentewapen aangebracht. Aan weerszijden van de portiek is een drielichtvenster met bovenlichten geplaatst. Boven de hoofdingang is op de verdieping een loggia die via een dubbele openslaande deur met zij- en bovenlichten toegankelijk is. Onder de loggia is een plantenbak tegen de gevel aangebracht. Aan weerszijden van de loggia is een drielichtvenster met bovenlichten aangebracht. De gevelvlakken tussen de vensters op de begane grond en de verdieping zijn iets verdiept uitgevoerd in rode baksteen. Tegen de gevel is, boven de portiek de tekst ‘Raadhuis Boekel’ aangebracht. In het dakschild is een dakkapel met drielichtvenster en met driezijdig schilddak aangebracht.
De linkerzijgevel heeft op de begane grond een kruisvenster en twee drielichtvensters met bovenlichten. Verder is er een drielichtvenster met bovenlichten dat, op de hoek van het tweelaags- en het eenlaags gedeelte de hoek is omgezet. Op de verdieping is een drielichtvenster met bovenlichten. In het dakschild van het eenlaags gedeelte is een dakraam en een dakkapel met plat dak geplaatst. De rechterzijgevel is bij de restauratie nieuw opgetrokken en heeft op de begane grond enkele staande enkelvoudige vensters. Op de verdieping is een glazen verbinding met het nieuwe naastgelegen gemeentehuis. De achtergevel heeft vier kruisvensters waarvan de bovenlichten zijn bezet met glas-in-lood. In het dakschild zijn twee dakramen geplaatst.
Waardering: Het raadhuis is van cultuurhistorische waarde als goed bewaard typologisch voorbeeld van een raadhuis uit de periode rond 1930. Daarnaast is het van cultuurhistorische waarde vanwege het belang voor de sociaal-historische ontwikkeling van Boekel en als belangrijk onderdeel van de dorpsgeschiedenis. Het is van architectuurhistorische waarde vanwege de gaaf bewaarde hoofdvorm en vanwege de esthetische kwaliteit van het ontwerp met expressionistische invloeden. Het raadhuis heeft stedenbouwkundige waarde vanwege de markante en beeldbepalende ligging aan het kruispunt en als karakteristiek onderdeel van de bebouwing aan dit kruispunt van wegen.