Villa Ego Flos

  
Villa Ego Flos, Rutger van Herpenstraat 8, Boekel

Gemeentelijk monument
Villa Ego Flos, Rutger van Herpenstraat 8, Boekel
Algemene gegevens
Oorspronkelijke functie: dokterswoning Huidige functie: woonhuis
Bouwjaar: 1937
Monumentenbeschrijving
Vrijstaande tweelaags villa op een samengestelde U-vormige plattegrond. Het pand heeft zadeldaken tussen tuitgevels met nokken evenwijdig aan de Rutger van Herpenstraat. De villa is in 1937 gebouwd in opdracht van A.F.W. Jetten (arts). Het ontwerp is van G. Havekes en Egs Heijkants. Het pand staat ver terug van de rooilijn met de Rutger van Herpenstraat en heeft rondom een ruime tuin. In de loop van de tijd is een aantal wijzigingen uitgevoerd. Zo is de uitbouw aan de rechterzijde gewijzigd en is in 1947 op de rechterachterhoek van het huis een garage toegevoegd. Na 1997 zijn de oorspronkelijke vensters vervangen door kunstof vensters. De villa is opgetrokken uit rode handvorm baksteen die in halfsteens verband is gemetseld. De zadeldaken zijn gedekt met gesmoode, mat geglazuurde verbeterde Hollandse pannen. De vensters hebben bakstenen lekdorpels. Boven de vensters is een rollaag gemetseld. Het bouwdeel dat evenwijdig aan de Rutger van Herpenstraat is gelegen bestaat uit twee delen. Het linker gedeelte is iets lager en heeft een zadeldak tussen tuitegevels. Dit gedeelte heeft tegen een groot deel van de voorgevel een vijfzijdige erker met vijfzijdig schilddak. De erker heeft een bakstenen onderbouw met daarboven een doorlopende vensterband. De erker beslaat al met al de hele gevelhoogte. Het rechter gedeelte is hoger en breder dan het linker gedeelte en heeft een symmetrische gevelindeling. Dit gedeelte heeft een geknikt zadeldak tussen tuitgevels. Op de begane grond is in het midden een getoogde portiek met getoogde paneeldeur. De deur heeft een staande vensterband met glas-in-lood vulling. Aan weerszijden van de deur is een bakstenen penant met aan de buitenzijde daarnaast een staande vensterband met glas-in-lood vulling. De aanzet en sluitstenen van de bogen zijn uitgevoerd in natuursteen. Boven de protiek is de naam Ego Flos aangebracht. Aan weerzijden van de portiek zijn halfronde plantenbakken gemetseld. De gevel heeft aan weerszijden van de portiek een drielichtvenster met bovenlichten. De zij- en bovenlichten hebben een roedenverdeling. Op de verdieping zijn drie tweelichtvensters geplaatst met vierruitsdraairamen. Onder deze vensters zijn plantenbakken tegen de gevel aangebracht.
Beide geveldelen hebben bij de dakvoet een zinken bakgoot op beugels.De linkerzijgevel is een tuitgevel met natuustenen afdekkingen en met vlechtingen. Tegen de gevel een uitgemetselde schoorsteen is aangebracht. Op de begane grond is tegen een deel van de gevel een uitbouw met driezijdig schilddak gebouwd. Op de verdieping en in de top is een staand vierruitsvenster geplaatst. De rechterzijgevel is een tuitgevel met natuustenen afdekkingen en met vlechtingen. Op de begane grond is een kruisvenster met roedenverdeling geplaatst. Op de verdieping is een staand vierruitsvenster geplaatst. In de top is een rond venster met ruitvormige roedenverdeling aangebracht. Tegen het achterste gedeelte van deze zijgevel is een aanbouw met zadeldak en tuitgevel gebouwd. Het zadeldak heeft de nok in het verlengede van het hoofdbouwdeel. De tuitgevel heeft natuustenen afdekkingen en vlechtingen. In de top is een rond venster met ruitvormige roedenverdeling aangebracht. De begane gond is verder uitgebouwd en heeft een lessenaardak. De gevel is gedeeltelijk niet oorspronkelijk en heeft op de begane grond drie ronde oculi en een tweelichtvenster met roedenverdeling. In de voorgevel van de aanbouw is een getoogde protiek met getoogde paneeldeur. De aanzetstenen van de portiekboog zijn uitgevoerd in natuursteen. De deur heeft een staande vensterband met glas-in-lood vulling. Op de rechterachterhoek van de villa is in 1947 een garage toegevoegd. De garage heeft aan de voorzijde een recentere carport. Waardering: De villa is van architectuurhistorische waarde vanwege de gaaf bewaard gebleven hoofdvorm, het materiaalgebruik en vanwege de detaillering. Daarnaast is de architectuurhistorische waarde gelegen in de esthetische kwaliteit van het ontwerp. De garage en carport zijn van bescherming uitgesloten.