Boerderij De Mouthoef

  
Boerderij De Mouthoef, Schutboom 1, Boekel

Gemeentelijk monument
Boerderij De Mouthoef, Schutboom 1, Boekel
Algemene gegevens
Oorspronkelijke functie: boerderij ‘Mouthoef’, Huidige functie: boerderij ‘Mouthoef’,
Bouwjaar: 1943
Monumentenbeschrijving
Boerderij op een I-vormige plattegrond met een gedeeltelijk onderkelderd woonhuis. De drie haakse bouwdelen (huis, koeienstal en opslagschuur) hebben zadeldaken die elkaar met ongelijke nok en voet snijden. De nokrichting van het woongedeelte loopt evenwijdig aan de Schutboom. In 1943 is door de heer Donkers een aanvraag ingediend voor de bouw van een boerderij naar ontwerp van P.A. van de Eijnden. Deze boerderij is hier niet gebouwd. In 1951 dient de heer Donkers een nieuwe aanvraag voor een bouwvergunning in voor de bouw van een boerderij naar ontwerp van architect J.J.M. van Halteren die werkzaam is bij het ‘Bureau Wederopbouwboerderijen’ in het district Den Bosch. Dit ontwerp in Delftse Schoolstijl is wel uitgevoerd. De boerderij is gebouwd ter vervanging van een voorganger en is markant en vrijliggend gesitueerd op de hoek van de Schutboom en de Wilhelminastraat/Erpseweg. In de loop van de tijd is een aantal wijzigingen uitgevoerd. Zo is de oorspronkelijk vrijstaande varkensstal rechts op het erf haaks naast de boerderij door middel van een verbindingslid met de koeienstal verbonden. Verder zijn onder meer enkele wijzigingen in de gevel- en vensterindeling uitgevoerd. Op het erf staan enkele jongere bijgebouwen. De boerderij op opgetrokken uit rode machinale baksteen die is gemetseld in halfsteensverband. De daken zijn gedekt met rode Muldenpannen. Het eenlaags, gedeeltelijk onderkelderde woonhuis heeft een geknikte zadeldak en een symmetrisch ingedeelde voorgevel. In het midden van de voorgevel is een omlijste ingang die bestaat uit een semi-opgeklampte deur met bovenlicht met siersnijwerk. De deur heeft een klein raampje. Boven de deur is een boog gemetseld. Aan weerszijden van de deur is een enkelvoudig venster met gedeeld bovenlicht. De bovenlichten (klepramen) zijn met glas-in-lood bezet. De vensters hebben een bakstenen lekdorpel. Boven de vensters is een anderhalfsteens strek gemetseld. De gevel wordt beëindigd met enkele uitgemetselde lagen. Bij de dakvoet is een zinken bakgoot op beugels aangebracht. In het dakschild is een dakkapel met zadeldak en met kleine vleugelstukken, windveren en een betimmering van de geveltop. De dakkapel heeft een enkelvoudig venster. Beide zijgevels van het woonhuis zijn topgevels die ter hoogte van de dakvoet een uitkraging van het metselwerk hebben. Tegen de linkerzijgevel is de naam van de boerderij aangebracht: ‘Mouthoef’. De linkerzijgevel heeft op de begane grond een enkelvoudig venster met driedelig bovenlicht dat met glas-in-lood is bezet. Boven de vensters, die alle een bakstenen lekdorpel hebben, is een anderhalfsteens strek gemetseld. De rechterzijgevel heeft op de begane grond twee enkelvoudige vensters met gedeeld bovenlicht. De bovenlichten (klepramen) zijn met glas-in-lood bezet. Ter hoogte van de zolder zijn twee enkelvoudige vensters geplaatst. De vensters hebben een bakstenen lekdorpel. Boven de vensters is een anderhalfsteens strek gemetseld. Beide topgevels eindigen in de top met een forse schoorsteen. De achtergevel van het woonhuis wordt door het eenlaags, haaks geplaatste koeienstal, die iets smaller is dan het woonhuis, aan het zicht onttrokken. De eenlaags koeienstal is lager dan de woning. De gevelindeling van de lange gevel aan de straatzijde is, nabij het woongedeelte, gewijzigd. Zo zijn onder meer enkele nieuwe kleine zesruitsvensters toegevoegd. De gevel heeft een aantal betonnen zesruitsstalramen met ontluchtingssleuf. Tevens is een opgeklampte deur aangebracht. Boven de vensters en ramen en boven de deur is een anderhalfsteens strek gemetseld. De gevel wordt beëindigd met enkele uitgemetselde lagen. Bij de dakvoet is een zinken bakgoot op beugels aangebracht. Op de daknok is een ontluchtingskoker geplaatst met zinken tentdakje. Haaks op de koeienstal is de tweelaags schuur (opslag) gebouwd. De voorgevel van dit bouwdeel wordt gedeeltelijk aan het zicht onttrokken door de eenlaags koeienstal. In het resterende geveldeel zijn enkele betonnen zesruitsstalramen geplaatst. Beide zijgevels zijn topgevels die ter hoogte van de dakvoet een uitkraging van het metselwerk hebben. De linkerzijgevel heeft een aantal betonnen zesruitsstalramen met ontluchtingssleuf en ter hoogte van de zolder een opgeklampt hooiluik. Boven de stalramen is een anderhalfsteens sterk gemetseld; boven het hooiluik een strek. De indeling van de rechterzijgevel is gewijzigd. Thans heeft de gevel een niet oorspronkelijke mendeur die als schuifdeur is uitgevoerd. De gevelindeling van de achtergevel is gewijzigd waarbij de gevelopening van een mendeur is dichtgemetseld. Thans heeft de gevel een getoogde mendeur, een aantal betonnen zesruitsstalramen met ontluchtingssleuven en een opgeklampte deur. De varkensstal is aan de rechterzijde haaks op de koeienstal gebouwd waarmee het later in verbinding is gebracht door middel van een tussenlid met plat dak. De varkensstal heeft een zadeldak met de nok haaks op de koeienstal. Het dak is gedekt met rode Muldenpannen. Beide lange gevels hebben enkele opgeklampte deuren die horizontaal deelbaar zijn, enkele betonnen zesruitsstalramen met ontluchtingssleuf en enkele jongere getoogde zesruitsvensters in de vorm van stalramen. Boven de deuren is een anderhalfsteens strek gemetseld. Verder is onder meer een moderne paneeldeur, gedeeltelijk met glasvulling geplaatst. Bij de dakvoet van beide lange gevels is een zinken bakgoot op beugels aangebracht. De topgevel heeft ter hoogte van de dakvoet een uitkraging van het metselwerk. Verder een opgeklampte deur met aan weerszijden een betonnen zesruitsstalraam met ontluchtingssleuf. Boven deze ramen en de deur is een anderhalfsteens strek gemetseld. Waardering: De boerderij heeft cultuurhistorische waarde als gaaf bewaard typologisch voorbeeld van een boerderij uit de Wederopbouwperiode. Daarnaast is de boerderij onderdeel van de economische en historische agrarische ontwikkeling van Boekel. De boerderij heeft architectuurhistorische waarde vanwege de bewaard gebleven hoofdvorm, het materiaalgebruik en de detaillering. Daarnaast is het een goed voorbeeld van de Delftse Schoolstijl. De overige bebouwing op het erf is van bescherming uitgesloten.