Clubs Sint Jangebouw luiden noodklok : ‘Alleen ME krijgt ons eruit’

  

Boekel, 01 februari 2020.
De pogingen van een aantal Boekelse clubs om het Sint Jangebouw van de gemeente te kopen lijken te stranden.  Het stichtingsbestuur van het Sint Jangebouw luidde deze week in een brief aan de gemeenteraadsleden de noodklok. 

Boos en teleurgesteld zijn ze, Gerard van de Hei (Heemkundekring), Maria Tielemans (Jeugdhobbyclub) en Edward Nijhuis (Boekelse Lokale Omroep). Samen vormen ze het bestuur van Stichting Sint Jangebouw.  Al sinds eind 2018  proberen ze het Sint Jangebouw van de gemeente te kopen en daarmee de huisvesting van hun clubs veilig te stellen.
 Het college van B en W wil echter de hoofdprijs voor het oude schoolgebouw en houdt vast aan een prijs van 440.000 euro. Het heeft de clubs een ultimatum gesteld: uiterlijk 7 februari moet er een concept-koopovereenkomst gesloten zijn, anders moeten de clubs eruit.  
,,Autistisch”, zo noemt Gerard van de Hei deze houding van het college. 
,,Wij gaan niet zomaar weg. Ze zullen ons eruit moeten zetten, desnoods met de ME”, klinkt het strijdvaardig. 

In het kader van een nieuw accommodatiebeleid besloot Boekel een aantal gemeentelijke accommodaties te gaan verkopen, waaronder ook het Sint Jangebouw. De gemeente vreesde toekomstig onderhoud. In het gebouw waren op dat moment de heemkundekring, de volksuniversiteit, de muziekschool en Memo gehuisvest.  De gemeente kwam met een geïnteresseerde projectontwikkelaar, Ad Corporate, een bedrag van 440.000 euro overeen. 

Kinderen van de jeugdhobbyclub Boekel verhuizen naar het St. Jangebouw in Boekel. Het oude onderkomen is inmiddels gesloopt.

De clubs, met name de heemkundekring en de Jeugdhobbyclub die elders ook zijn huisvesting zou kwijtraken, vatten het plan op het gebouw te kopen. De BLOK (lokale omroep) sloot zich daar bij aan. Er kwamen publieksacties, de raadsfracties werden ‘bewerkt’ en uiteindelijk besloot de raad dat de clubs een jaar de kans moesten krijgen te onderzoeken of ze het pand konden kopen. Ondertussen trokken die al in het leegstaande gebouw. 

‘Grond pachten voor symbolisch bedrag’

Omdat de clubs wel inzien dat een ‘marktconforme prijs’ zoals B en W willen, niet reëel is, bedachten ze een alternatief: ze willen de grond pachten voor een symbolisch bedrag en zelf het onderhoud voor hun rekening nemen. Het college tovert dan plots een pachtsom van 5.145 euro uit de hoge hoed. ,,Andere clubs betalen in een soortgelijke constructie een pacht van 45 tot 100 euro”, zeggen de bestuursleden.  Bovendien wil het college 185.000 euro voor het gebouw. 
,,Onzin”,  vindt het Sint Janbestuur. ,,Je vindt geen enkele financier met als onderpand een oud vervallen gebouw zonder grond.” B en W beweren dat het Sint Jangebouw nooit  onder het accommodatiebeleid heeft gevallen en dus commercieel mag worden verkocht. ,,Terwijl er al meer dan twintig jaar verenigingen en clubs in zaten”, zeggen de drie bestuursleden. 

Mogelijkheid tot commercieel verhuren.
Het stichtingsbestuur wil desnoods tegemoet komen aan de eis van het college het pand te kopen voor 440.000 euro, maar dan wel als voorwaarde met een bestemmingsplanwijziging, zodat een deel van het gebouw ook commercieel verhuurd kan worden. B en W willen daar wel in meegaan, maar dan wordt de prijs een stuk hoger, omdat het pand dan een stuk meer waard wordt. ,,Dat kunnen wij niet betalen en financieren”, zegt stichtingsvoorzitter Edward Nijhuis. ,,Ze willen ons dus gewoon een half miljoen uit de zak kloppen.”