“Van molendwang tot recht van Wind” en “Recht van Wind”.

  

Maandag 10 februari 2020 organiseerde de heemkundekring een interessante film met inleiding: “Van molendwang tot recht van Wind” en de film “Recht van Wind” door Simon van Wetten.
“Oude, al lang vergeten verhalen aan de vergetelheid ontrukken” wil Simon.

Het verhaal van de dappere Willemke Smolders, “een skon menneke met sowieso een rijke gedachtenwereld” en zijn kompaan bakker Hendrik, die het presteerden om zich in 1613, namens de bevolking, te verzetten tegen de commandeur van Holtrop, die de molendwang opnieuw had ingesteld. Zij moesten van de edele heer hun graan op zijn molens laten malen, tegen zijn tarief. De wind was immers van hem. Onder leiding van Willem Smolders en Hendrik Peters durfden de lieden van Gemert zich te verzetten tegen iets wat tot dan toe berustend werd aanvaard. Nu was bakkertje leider tegen wil en dank, want eigenlijk was hij niet zo’n held.

Onder regie van Jean Lammers en scenario van Simon van Wetten is dit prachtige verhaal verfilmd met schitterende beelden, een licht komische ondertoon en een serieuze strijd tegen onrecht.
Deze film is tot stand gekomen dankzij belangeloze medewerking van 200 mensen, bedrijven en Instanties.