Woonhuis Kerkstraat

  

Gemeentelijk monument
Woonhuis, Kerkstraat 43, Boekel
Algemene gegevens
Oorspronkelijke functie: villa
Huidige functie: woonhuis
Bouwjaar: 1936
Monumentenbeschrijving
Deze vrijstaande villa is in 1936 naar ontwerp van E. Heijkants gebouwd op een rechthoekige plattegrond. Op de linkerachterhoek is een eenlaags rechthoekige aanbouw die naar links uitspringt ten opzichte van het hoofdbouwdeel. Beide bouwdelen hebben een zadeldak met nok haaks op de Kerkstraat. Het linkerdakschild van het hoofdbouwdeel is langer dan het rechterdakschild. De onderkelderde villa is uitgevoerd met zakelijk expressionistische invloeden. Aan de voor- en achterzijde en tegen een deel van de linkerzijde is een terras dat via enkele traptreden toegankelijk is en dat met een bakstenen muur wordt omsloten. Het pand, dat terug staat van de rooilijn met de Kerkstraat, heeft rondom een tuin. Het huis is opgetrokken uit rode machinale baksteen die met een diepliggende voeg is gemetseld in Vlaams verband. Rondom loopt een hoge plint die is uitgevoerd in donkerder baksteen die eveneens is gemetseld in Vlaams verband. Het metselwerk van de plint is platvol gevoegd. De dakschilden van de zadeldaken zijn gedekt met Romaanse pannen. Alle bovenlichten van de vensters en van de deuren zijn met glas-in-lood bezet. Boven de meeste vensters en deuren is een strek gemetseld. De vensters hebben betegelde lekdorpels. De voorgevel is een topgevel met rechts op de begane grond een driezijdige erker met plat dak. De erker heeft een bakstenen voet met daarboven een vensterband met aan elke zijde van de erker een enkelvoudig venster met bovenlicht. Links van de erker is in een rondboogportiek de voordeur geplaatst. De voordeur is toegankelijk via het terras. Het betreft een rondboog paneeldeur met een klein staand raam met glas-in-lood vulling. De portiek heeft een bakstenen omlijsting die ter plaatse van de sluitsteen in donkerder baksteen wordt geaccentueerd. Aan weerzijde van de portiek is een bakstenen plantenbak gemetseld; rechts een rechthoekige, links een hoge halfronde. Ter hoogte van de kap zijn drie enkelvoudige vensters met bovenlicht geplaatst. Onder deze vensters is een doorlopende plantenbak aangebracht. De top van deze gevel is uitgevoerd in siermetselwerk. In de top is een enkelvoudig staand venster geplaatst. Langs de dakrand is een rollaag van donkerkleurige strekken gemetseld. Links naast de portiek is een liggend venster met glas-in-lood vulling geplaatst dat in de linkerzijgevel wordt doorgezet. Het venster maakt deel uit van een liggende band van afwisselend een liggend venster met glas-in-lood vulling en een deel baksteen metselwerk. De band heeft aan de bovenzijde een doorlopende uitspringende betonnen band en aan de onderzijde een doorlopende band geglazuurde tegels als lekdorpels. Verder heeft deze gevel een hoger opgetrokken gedeelte dat van een plat dak is voorzien. In dit geveldeel zijn twee enkelvoudige vensters die met glas-in-lood zijn bezet. Beide geveldelen worden beëindigd met een rollaag van donkerkleurige strekken waarboven een ver uitspringende bakgoot met geprofileerde gootlijst is aangebracht. De goot wordt omgezet naar de topgevel aan de voorzijde van het pand. De uitbouw op de linkerachterhoek heeft twee omlopende vensterbanden met drielichtvensters. Tevens is in deze gevel een keldertoegang. De linkerzijgevel van dit bouwdeel wordt beëindigd met een rollaag van donkerkleurige strekken. Hierboven is de ver uitspringende bakgoot met geprofileerde gootlijst. Deze goot en de rollaag worden omgezet naar de topgevel aan de achterzijde van de aanbouw. De rechterzijgevel van het pand heeft op de begane grond twee en op de verdieping vier smalle staande vensters. Op de verdieping zijn deze venster met glas-in-lood bezet. Tevens is een keldertoegang aanwezig. De gevel wordt beëindigd met een rollaag van donkerkleurige strekken. Hierboven is de ver uitspringende bakgoot met geprofileerde gootlijst. Deze goot wordt omgezet naar de topgevel aan de achterzijde van het pand. Op de hoek van de voorgevel en de rechterzijgevel is een ranke, geprofileerde, in baksteen uitgevoerde schoorsteen geplaatst. De achtergevel van het hoofdbouwdeel en van de aanbouw zijn topgevels met siermetselwerk in de top. In de top van beide gevels is een enkelvoudig staand venster geplaatst. Langs de dakranden van beide topgevels is een rollaag van donkerkleurige strekken gemetseld.
Het hoofdbouwdeel heeft op de begane grond een openslaande dubbele deur met bovenlichten die toegang geeft tot het terras. Op de verdieping geeft een dubbele openslaande deur met bovenlichten toegang tot een betonnen balkon met metalen reling. Bij de overgang van het hoofdbouwdeel naar de aanbouw is een schoorsteen gemetseld. De aanbouw heeft in de achtergevel een paneeldeur met bovenlicht. Het langsgevelgedeelte van de aanbouw wordt beëindigd met een rollaag van donkerkleurige strekken. Hierboven is de ver uitspringende bakgoot met geprofileerde gootlijst. Deze goot en de rollaag worden omgezet naar de topgevel (achtergevel) van de aanbouw. Waardering:
De villa is van architectuurhistorische waarde vanwege de gaaf bewaard gebleven hoofdvorm, het materiaalgebruik en vanwege de detaillering. Daarnaast is de architectuurhistorische waarde gelegen in de esthetische kwaliteit van het ontwerp met zakelijk expressionistische invloeden. Het is een goed en gaaf bewaard voorbeeld van de wijze waarop het zakelijk expressionisme, met neme in de woningbouw, werd toegepast in een lokale context.