Heemkunde Boekel krijgt maand de tijd.

  

Boekel, 30 juni 2018. De Boekelse heemkundekring krijgt na lange discussie in de gemeenteraad precies een maand de tijd om zijn plannen voor huisvesting in het Sint-Jangebouw uit te werken.
De club dreigt zijn onderkomen kwijt te raken omdat de gemeente het gebouw, een gemeentelijk monument, wil verkopen. Deze week lanceerde de heemkundekring het plan om samen met de jeugdhobbyclub en de Boekelse Lokale Omroep een huurderscoöperatie te vormen.
Met een open brief in een plaatselijk weekblad probeerden de clubs de publieke opinie te beïnvloeden. dat leidde binnen één dag al tot ruim honderd steunbetuigingen.
Een verzoek om in de raadsvergadering van donderdag te mogen inspreken werd afgewezen: het onderwerp stond officieel niet op de agenda van de raad. Aan het eind van de vergadering diende het CDA plots een motie in waarin het college werd opgeroepen te bekijken of het mogelijk is het pand te verhuren aan een huurderscoöperatie.
Een verzoek om in de raadsvergadering van donderdag te mogen inspreken werd afgewezen: het onderwerp stond officieel niet op de agenda van de raad. Aan het eind van de vergadering diende het CDA plots een motie in waarin het college werd opgeroepen te bekijken of het mogelijk is het pand te verhuren aan een huurderscoöperatie. en W ontraadden die motie. ,,Het koopcontract met Ad Corporate ligt klaar voor ondertekening”, zei wethouder Henri Willems. ,,De raad heeft in het verleden het accommodatiebeleid vastgesteld en daarin besloten dat het maatschappelijk cvastgoed, waaronder het Sint-Jangebouw, verkocht moest worden. We kunnen ghet voor 440.000 euro verkopen. Als we het niet doen, moeten we vier ton investeren om het gebouw te verduurzamen.” Gemompel op de publieke tribune dat de gemeente vorig jaar 1,35 miljoen overhield en die vier ton dus gemakkelijk kan worden betaald, bereikte het college niet.
Volgens de wethouder blijft het gebouw intact en wordt het alleen intern verbouwd tot kantoren.
CDA-woordvoerster Maria van den Broek zei te snappen dat ze met de motie een goed lopend proces doorkruiste, maar de verbondenheid van de heemkundekring met dit historische gebouw is heel bijzonder. Oppositiepartij DOP toonde zich van meet af aan tegenstander van de motie. ,,Als het om een historisch gebouw gaat, zet ze dan in het oude raadhuis. Daar is ruimte genoeg”, zei Joop van Lanen.
Jeanne van Eert (GVB) had het er zichtbaar moeilijk mee: ,,We snappen de motie, maar we mogen bij de clubs geen valse hoop wekken”, zei ze. Uiteindelijk vroeg ze schorsing voor overleg. Dat leidde ertoe dat er een tijdslimiet werd gekoppeld aan de motie. ,,Een maand moet voldoende zijn”, vond Van Eert. Ook de VVD kon zich daarin vinden, zodat de motie met ruime meerderheid werd aangenomen.