Woonhuis Bernhardstraat

  
Bernhardstraat 15, Boekel

Gemeentelijk Monument
Bernhardstraat 15, Boekel
Algemene gegevens
Oorspronkelijke functie: Woonhuis Huidige functie: Woonhuis
Bouwjaar: 1924 -1926
Monumentenbeschrijving:
Eenlaags diep pand op een rechthoekige plattegrond met aan de korte achterzijde een lagere eenlaags aanbouw op rechthoekige plattegrond. Beide bouwdelen, die dus in het verlengde van elkaar liggen, zijn gelijktijdig rond 1924-1926 gebouwd. Het voorste bouwdeel, het woongedeelte, heeft een mansardedak met nok haaks op de Bernhardstraat. Het achterste bouwdeel heeft een zadeldak. Beide daken zijn gedekt met gesmoorde kruispannen. Een groot deel van de ramen (niet de kozijnen) is vernieuwd en zijn nu enkelvoudige ramen met, op de begane grond, de oorspronkelijke bovenlichten. Ter hoogte van de zolder zijn de twee draairamen in de voorgevel ook vernieuwd waarbij veel aandacht is besteed om met name de bovenlichten in oorspronkelijke indeling te herstellen en te voorzien van kathedraalglas. Het pand is opnieuw gevoegd en aan de achterzijde is later bebouwing toegevoegd. Inwendig zijn de oorspronkelijke indeling en een aantal oorspronkelijke elementen behouden. Het verdient aanbeveling het interieur nader te onderzoeken. Het vrijstaande huis staat ver terug van de rooilijn op een groot perceel met een diepe, smalle voortuin. Beide bouwdelen zijn opgetrokken uit machinale baksteen. Het voorste bouwdeel is in halfsteensverband gemetseld. Rondom loopt een bakstenen plint die ter hoogte van de onderdorpels van de vensters met een rollaag wordt afgesloten. Alle vensters zijn voorzien van groengeglazuurde bakstenen lekdorpels. De bovenlichten hebben alle een roedenverdeling en zijn voorzien van okerkleurig kathedraalglas. Boven de vensters is siermetselwerk aangebracht. De vensters op de begane grond hebben opgeklampte luiken.
De korte voorgevel heeft rechts een rondboogportiek met de oorspronkelijke paneeldeur met zesruitsbovenlicht. Het bovenlicht is voorzien van okerkleurig kathedraalglas. Links van de portiek is een enkelvoudig venster met zesruitsbovenlicht (klepraam). In de top zijn twee vernieuwde enkelvoudige draairamen geplaatst waarbij het driedelige met okerkleurig kathedraalglas bezette ‘bovenlichten’ deel uitmaken van het draairaam. Langs de dakrand loopt een rollaag van strekken. De linkerzijgevel heeft drie enkelvoudige vensters met zesruitsbovenlichten. De gevel wordt beëindigd met een rollaag van strekken. Bij de dakvoet is een zinken bakgoot op beugels aangebracht. In de rechterzijgevel is één enkelvoudig venster met zesruitsbovenlichten geplaatst. De gevel wordt beëindigd met een rollaag van strekken. Bij de dakvoet is een zinken bakgoot op beugels aangebracht. De achtergevel heeft in de top een vernieuwd draairaam waarbij het driedelige met okerkleurig kathedraalglas bezette ‘bovenlichten’ deel uitmaken van het draairaam. Langs de dakrand loopt een rollaag van strekken. Het achterste bouwdeel is goedkoper uitgevoerd wat betreft onder meer soort baksteen en venstervormen. Het bouwdeel heeft enkele enkelvoudige vensters met enkelvoudig bovenlicht. De vensters hebben een betonnen lekdorpel. Tevens is in een lange zijgevel een moderne deur aangebracht. Beide zijgevels hebben bij de dakvoet een zinken bakgoot op beugels. Tegen de korte achtergevel bevinden zich jongere aanbouwen. Waardering: Het pand is van cultuurhistorische waarde als typologisch voorbeeld van een eenlaags diep huis uit circa 1925. Het woonhuis is van architectonische waarde vanwege de gaaf bewaarde hoofdvorm, detaillering en vanwege het materiaalgebruik. De bescherming betreft de twee bouwdelen uit 1924-1926. De jongere aanbouwen zijn van bescherming uitgesloten. Inwendig zijn de oorspronkelijke indeling en een aantal oorspronkelijke interieur-elementen behouden. Het verdient aanbeveling het interieur nader te onderzoeken zodat een beter inzicht in de cultuurhistorische waarde van het pand ontstaat.