Sint Petrus kapel

  
Sint Petrus kapel, Burgtstraat 18, Boekel

Gemeentelijk monument.
Sint Petrus kapel, Burgtstraat 18, Boekel Algemene gegevens
Oorspronkelijke functie: kloosterkapel Huidige functie: kapel
Bouwjaar: 1935.
Monumentenbeschrijving.
Deze kapel is in 1935 gebouwd als kloosterkapel behorend bij het uit 1886-1887 daterende, naar ontwerp van architect Heijkants gebouwde, klooster van de congregatie van de Zusters van Liefde uit Schijndel die zich toen (1887) in Boekel vestigden. Dit kloostercomplex, waarmee de kapel in verbinding stond, is gesloopt en door bejaardenwoningen vervangen. De kapel is thans vrij gelegen en is, in een compleet gewijzigde context, de enige herinnering aan het religieuze verleden van deze plek. De kapel is uitgevoerd in Delftse Schoolstijl. Deze stijl is, met name als het katholieke religieuze gebouwen betreft, geïnspireerd op Romaanse voorbeelden. De kapel in Boekel past, onder meer door de ‘romaanse’ rondboogvensters goed in deze traditie. Het interieur van de kapel heeft een open houten kapconstructie en een aantal oorspronkelijke elementen en oudere, ingebrachte, elementen behouden. Nader onderzoek van het interieur is aan te bevelen zodat een completer beeld van de cultuurhistorische waarde van de kapel gegeven kan worden. Monumentenbeschrijving:
Het betreft een éénbeukige kapel op een samengestelde plattegrond met halfronde apsis, met een lager voorportaal en een uitgebouwde sacristie aan de zuidzijde. De klokkentoren is asymmetrisch geplaatst nabij de apsis en sacristie aan de zuidzijde. Onder de hele kapel is een kelder die aanvankelijk functioneerde als opvangreservoir van regenwater. De kapel is opgetrokken uit imitatie handvorm kloostermoppen (groot formaat bakstenen) die in halfsteensverband zijn gemetseld. De samengestelde kap is gedekt met leien in maasdekking; met uitzondering van de apsis die is gedekt met dakleer. Langs de dakranden van de topgevels is een uitkragen strekken- en koppenlaag gemetseld. Ter hoogte van de dakvoet kragen de topgevels iets uit en zijn de geprofileerde kraagstenen uitgevoerd in tufsteen. De kapel heeft rondboogvensters waarvan een groot deel is voorzien van voorzetramen. Boven de vensters en deuren is een rollaag gemetseld. De vensters hebben bakstenen lekdorpels en zijn bezet met glas-in-lood met onder meer afbeeldingen van heiligen. Het voorportaal heeft een hoger opgetrokken middenrisaliet met overstekend zadeldak en een dubbele rondboogdeur. In de top van de voorgevel is en klok aangebracht. Naast de rondboogdeur is een klein rondboogvenster geplaatst. Hoog in de zijgevels zijn oculi geplaatst. Aan weerszijden van het risaliet is een lager bouwdeel met lessenaardak. In de rechterzijgevel van het portaal is een rondboogdeur. De éénbeukige kapel heeft een zadeldak. Beide lange zijgevels worden beëindigd met enkele uitkragende strekkenlagen waarboven, bij de dakvoet, de overstekende bakgoot is geplaatst die rust op doorgetrokken sporen van de kap. Beide zijgevels hebben enkele rondboogvensters die met glas-in-lood zijn bezet. De linkerzijgevel (noordgevel) heeft een toegang ter plaatse waarvan de restanten van een houten overkapping die de kapel met het bejaardenhuis verbond nog aanwezig zijn. De apsis heeft een halfrondlopend schilddak. De plint van de apsis is een afwijkende kleur baksteen uitgevoerd. In de gevels zijn enkele rondboogvensters geplaatst die met glas-in-lood zijn bezet. Verder zijn een dichtgezet kelderluik en een rondboogdeur in de apsis aangebracht. De apsisgevel wordt beëindigd met enkele uitkragende strekkenlagen waarboven, bij de dakvoet, de overstekende bakgoot is geplaatst die rust op doorgetrokken sporen van de kap. De sacristie heeft een driezijdig schilddak. Ter hoogte van de plint, die in een afwijkende kleur baksteen is uitgevoerd, is een keldervenster geplaatst. In de gevels zijn enkele rondboogvensters geplaatst die met glas-in-lood zijn bezet. De gevels van de sacristie worden beëindigd met enkele uitkragende strekkenlagen waarboven, bij de dakvoet, de overstekende bakgoot is geplaatst die rust op doorgetrokken sporen van de kap. De ranke bakstenen klokkentoren is geplaatst tussen de apsis en de sacristie. De toren heeft rondboog galmgaten en wordt afgesloten met een zadeldakje waarop een kruis staat.Aan de westzijde van de sacristie bevindt zich een Lourdesgrot. Waardering: De kapel, alsmede het interieur, is van cultuurhistorische waarde en van algemeen belang als belangrijk element in de dorpsgeschiedenis van Boekel en als herinnering aan het katholieke leven in Boekel in het bijzonder. De kapel heeft architectuurhistorische waarde vanwege de gaaf bewaarde hoofdvorm, de detaillering en vanwege het materiaalgebruik en het interieur. Daarnaast is het een goed voorbeeld van de Delftse Schoolstijl met, zoals gebruikelijk bij Katholieke gebouwen in deze stijl, Romaanse invloeden.