Woonhuis Julianastraat

  
Julianastraat 11, Boekel

Gemeentelijk monument
Julianastraat 11, Boekel
Algemene gegevens
Oorspronkelijke functie: woonhuis Huidige functie: woonhuis.
Bouwjaar: circa 1900
Monumentenbeschrijving.
Vrijstaand eenlaags dwarshuis met middengang. De dorpswoning heeft een zadeldak waarvan de nok evenwijdig aan de Julianastraat loopt. De woning staat op een rechthoekige plattegrond en is rond 1900 gebouwd als burgemeesterswoning in opdracht van burgemeester Bouwens. Op de linkerachterhoek is een kelder met daarboven een opkamer. Op de rechterachterhoek is tegen de achtergevel een (?jongere) eenlaags haakse aanbouw met zadeldak. Tegen de achterzijde van deze aanbouw is later een lagere eenlaags aanbouw met zadeldak toegevoegd. Tegen het achterste gedeelte van de linkerzijgevel van het huis is rond 1930 een bakstenen garage met lessenaardak toegevoegd. De voorgevel is hoger opgetrokken en heeft verdiept siermetselwerk. Het pand staat op de rooilijn met de Julianastraat en maakt deel uit van de karakteristieke dorpsbebouwing aan de Julianastraat. Aan de achterzijde is een diepe tuin. Het woonhuis is opgetrokken uit machinale baksteen die in kruisverband is gemetseld. De dakschilden zijn gedekt met gesmoorde kruispannen. Rondom loopt een gepleisterde donkergrijsgeschilderde plint. De aanbouw tegen de achtergevel is in wild verband gemetseld en heeft dakschilden die gedekt zijn met gesmoorde Muldenpannen.
De symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft in het midden een getoogde portiek met paneeldeur met kussens en met ongedeeld bovenlicht. Aan weerszijden van de portiek zijn twee zesruitsvensters geplaatst met stolpramen met gedeeld bovenlicht. De kozijnen van de deur en van de vensters hebben getoogde bovendorpels. Boven de portiek en de vensters is een getoogde anderhalfsteens strek gemetseld. De vensters hebben hardstenen lekdorpels. De bovenlichten van de vensters zijn met kathedraalglas bezet. De gevel heeft enkele gietijzeren sierankers en wordt beëindigd met een band siermetselwerk met onder meer een muizentand. Bij de dakvoet is een overstekende bakgoot met geprofileerde gootlijst aangebracht. In het dakvlak is, ter plaatse van de portiek, direct boven de dakgoot, een (niet oorspronkelijke) dakkapel met plat dak aangebracht. De dakkapel heeft twee stolpramen waarvan de vier kleine bovenlichten met kathedraalglas zijn bezet. De rechterzijgevel heeft op de begane grond een (niet oorspronkelijk) enkelvoudig venster met bovenlicht. Boven het venster, dat een hardstenen lekdorpel heeft, is een rollaag gemetseld. Ter hoogte van de kap is een opgeklampt luik geplaatst. Rechts van het luik is een vierruitsstolpraam geplaatst en links van het luik een kleiner vierruitsvenster. Boven het luik en de vensters is een anderhalfsteens strek gemetseld. De gevel heeft enkele steekankers.
De linkerzijgevel heeft op de begane grond een zesruitsvenster met stolpraam met gedeeld bovenlicht en met hardstenen lekdorpel. Het bovenlicht van het venster is met kathedraalglas bezet. Het kozijn heeft een getoogde bovendorpel waarboven een getoogde anderhalfsteens strek gemetseld is. Ter hoogte van de zolder zijn twee kleine vensters met roedenverdeling geplaatst waarboven een anderhalfsteens strek is gemetseld. De vensters hebben hardstenen lekdorpels. De gevel heeft enkele steekankers. De achtergevel heeft een modern venster en een vierruitsvenster met hardstenen lekdorpel Onder dit venster van de opkamer is het keldervenster met diefijzers. Boven de vensters is een rollaag gemetseld. De gevel heeft enkele steekankers. De haakse eenlaags aanbouw op de rechterachterhoek heeft in de linkerzijgevel twee kleine vensters met klepramen en in de gevel aan de tuinzijde twee vensters met vierruitsdraairamen. Tussen deze twee vensters is een paneeldeur die gedeeltelijk met glas is bezet. De gevel aan de tuinzijde en de topgevel aan de achterzijde zijn gecementeerd. Beide gevels hebben enkele steekankers.
Waardering: Het woonhuis is van cultuurhistorische waarde als typologisch voorbeeld van een eenlaags dorpswoning met middengang, kelder en opkamer uit circa 1900. Het is daarnaast als burgemeesterswoning van cultuurhistorische waarde als onderdeel van de dorpsgeschiedenis van Boekel. Het pand is van architectuurhistorische waarde vanwege de goed bewaarde hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik. Het heeft stedenbouwkundige waarde als karakteristiek onderdeel van de dorpsbebouwing aan de Julianastraat.
De garage tegen de linkerzijde van het pand en de jongere aanbouw in het verlengde van aanbouw met zadeldak aan de rechter achterzijde zijn van bescherming uitgesloten.