Heemkundekring onderscheidt Trudy Bolwerk-Raijmakers met Zilveren Draaginsigne

  

Het Zilveren Draaginsigne is een onderscheiding die Brabants Heem, de overkoepelende organisatie van 123 Brabantse heemkundekringen, als blijk van waardering toekent aan degenen die zich langdurig op verdienstelijke wijze hebben ingezet in de beoefening van heemkunde. En dat is bij Trudy Bolwerk-Raijmakers zeker het geval! Even na de aanvang van de najaarsledenvergadering van Heemkundekring Boekel-Venhorst in Verenigingsgebouw Sint-Jan op maandagavond 13 november, werd aan Trudy de onderscheiding met bijbehorende oorkonde uitgereikt. Als leuke verrassing kwamen tijdens de uitreiking, naast de ca. 50 heemkundeleden die al aanwezig waren, ook nog een twintigtal familieleden binnen om Trudy te feliciteren.
Trudy is lid van de heemkundekring sinds 1993. (Heemkundekring Boekel-Venhorst werd opgericht op 01-07-1982.) Zij was gedurende alle jaren van haar lidmaatschap zeer actief met allerlei activiteiten binnen de heemkundekring en de heemkamer, maar met name bouwde zij gedurende die jaren het papieren archief en de bibliotheek systematisch op, maakte onderscheid tussen wat wel en niet belangrijk was om te bewaren, en beheerde beide op een uitstekende toegankelijke wijze. Verder was zij regelmatig initiatiefnemer en mede-organisator van tentoonstellingen, lezingen en andere activiteiten. Ook was zij de laatste ruim tien jaar lid van het Algemeen Bestuur van de Heemkundekring.
Helaas is Trudy begin dit jaar moeten stoppen met haar activiteiten binnen de heemkundekring vanwege gezondheidsredenen, maar zij blijft lid van de vereniging.

Na afloop van de najaarsledenvergadering hield Toon Wassenberg een lezing.
Toon Wassenberg vertelde over zijn onlangs verschenen boek ‘Rond Peel en Middelzee – familiekroniek 1800-2000′. Een lezing aan de hand van foto’s en voorwerpen over zijn onderzoek naar het verleden van zijn familie.
Met daarin onder andere: kwartierstaten van de families Wassenberg, Hanenberg, de Vries en Rienks. En de raakvlakken met belangrijke historische ontwikkelingen zoals: grondwet 1814; de zogenaamde ‘champagnejaren’; de landbouwcrisis in de jaren 1870, ’80 en ’90; de Tweede Wereldoorlog en de Boekelse ondergrondse; slotzusters en priesters; de naoorlogse wederopbouw; kostscholen en concilie.