Boekel stelt verkoop Sint Jangebouw jaar uit.

  

Boekel, 01 augustus 2018. Er klaterde een applaus van de Boekelse publieke tribune. De gemeenteraad besloot deze donderdag na uitvoerige discussie de voorgenomen en omstreden verkoop van het Sint Jangebouw een jaar op te schorten. 

De heemkundekring, jeugdhobbyclub en de Boekelse lokale omroep krijgen een jaar, tot 31 december 2019,  de tijd om het pand aan te kopen. Het kostte heel wat kruim om zover te komen:  een initiatiefvoorstel van het CDA om de drie clubs tot 2022 de tijd te geven leek het niet te halen. Met name GVB was tegen. Die fractie wilde de eigen wethouder, Henri Willems, tot wiens portefeuille het pand hoort, niet laten vallen. 

Jeanne van Eert en Sharon de Bruin wezen de raad erop dat de voorgenomen verkoop van het Sint Jangebouw deel uitmaakte van het in 2017 vastgestelde accommodatiebeleid waarin was bepaald dat het maatschappelijk vastgoed van de gemeente moest worden verkocht. En alle clubs moesten op dezelfde manier worden behandeld. Voor de jeugdhobbyclub en  de heemkundekring dacht het college vervangende huisvesting te hebben gevonden: de jeugdhobbyclub naar het nieuwe Kindpark, de Heemkundekring in Nia Domo. Beide clubs waren daar ontevreden mee. Ze staken de koppen bij elkaar en besloten een stichting op te richten met als doel het Sint Jangebouw voor drie clubs te behouden en te bezien of het pand door hen op termijn kon worden aangekocht.  

Voortbestaan
De jeugdhobbyclub verbond er zelfs haar voortbestaan aan. ,,Als dit niet lukt, wordt de jeugdhobbyclub na 53 jaar opgeheven”, verzekerde voorzitster Maria Tielemans tijdens een schorsing van de raadsvergadering desgevraagd nog. 

Eén jaar
Een door DOP ingediende motie waarin werd voorgesteld de partijen twee maanden de tijd te geven en de voorgestelde oplossingsrichting van zowel de heemkundekring als van  het college door externe deskundigen te laten onderzoeken, werd door alle fracties verworpen.  uiteindelijk stelde het CDA haar initiatiefvoostel bij: de drie clubs krijgen geen vier maar ruim één jaar de tijd  om het pand te kopen. Lukt dat niet, dan gaat het in openbare verkoop, zoals de VVD eerder al had voorgesteld. 
Heemkundekring-woordvoerder Gerard van de Hei toonde zich na de vergadering opgetogen over de extra tijd die de stichting in oprichting krijgt van de raad. ,,We kunnen nu aan de slag en ik ben ervan overtuigd dat het ons gaat lukken”, zei hij.