Woonhuis Bergstraat

  
Bergstraat 9, Boekel

Gemeentelijk monument.
Bergstraat 9, Boekel
Algemene gegevens
Oorspronkelijke functie: woonhuis
Huidige functie: woonhuis
Bouwjaar: 1936
Monumentenbeschrijving:
Vrijstaand, onderkelderd woonhuis met een eenlaags en een tweelaags bouwdeel. Het woonhuis staat op een L-vormige plattegrond enige meters achter de rooilijn met de Bergstraat. Het eenlaags linkerbouwdeel heeft een zadeldak met nok evenwijdig aan de Bergstraat. Het rechter tweelaags bouwdeel heeft een zadeldak met nok haaks op de Bergstraat. Beide daken snijden elkaar met gelijke nok en ongelijke voet. Het huis is met zakelijk expressionistische vormen in 1936 gebouwd naar ontwerp van P.A. van de Eijnden. Rondom is een tuin. Later is (mogelijk in 1966) links, achter het huis een garage in aangepaste stijl gebouwd. Nadien hebben in de jaren tachtig en negentig van de 20ste eeuw nog enkele uitbreidingen plaatsgevonden waarbij onder meer een verbindigsbouwdeel is gebouwd tussen de garage en het huis. Tevens is aan de achterzijde, in het verlengde van de woning, een bestaande oorspronkelijke aanbouw door een forse eenlaags aanbouw met zadeldak vervangen. Het pand is opgetrokken in gele imitatie handvorm baksteen die met een diepe voeg in halfsteensverband is gemetseld. Rondom loopt een plint die is uitgevoerd in rode baksteen. De vensters hebben grotendeels de oorspronkelijke keramische zwartgeglazuurde lekdorpels en gedeeltelijk (op de verdieping) de oorspronkelijke roedenverdeling behouden. De daken zijn gedekt met bruingeglazuurde tuile de Nord. De voorgevel bestaat uit een eenlaags langsgeveldeel en rechts daarvan een tweelaags topgevelgedeelte van het bouwdeel dat naar voren springt. Het langsgeveldeel heeft een drielichtvenster waarvan de bovenlichten met glas-in-lood is bezet. Rechts hiervan is de oorspronkelijke paneeldeur met bovenlicht dat met glas-in-lood zijn bezet. Ter hoogte van de deurkalf is een luifel aangebracht. Links van de deur is een nauwelijks nog leesbare stichtingssteen geplaatst. De ver overstekende bakgoot bij de dakvoet van dit langsgeveldeel heeft een geprofileerde gootlijst. De goot is omgezet naar de linkerzijgevel. In het dakschild is een dakkapel geplaatst met overstekend plat dak. De dakkapel heeft een tweelichtvenster met vierruits(draai)ramen. Rechts van de voordeur is op de begane grond van het uitspringende geveldeel een enkelvoudig staand venster geplaatst. Dit geveldeel heeft bij de dakvoet een ver overstekende bakgoot met een geprofileerde gootlijst. De goot is omgezet naar de het topgeveldeel. Het topgevelgedeelte heeft siermetselwerk in de top dat is uitgevoerd in rode baksteen. Een rollaag van strekken langs de dakrand is eveneens uitgevoerd in rode baksteen. Op de begane grond is een drielichtvenster waarvan de bovenlichten met glas-in-lood zijn bezet. Ter hoogte van de verdieping is een drielichtvenster met vierruits(draai)ramen. Onder dit venster is een houten plantenbak op klossen geplaatst. In de top is een klein staand venster met vierruitsdraairaam. De linkerzijgevel is een topgevel met siermetselwerk in de top dat is uitgevoerd in rode baksteen. Een rollaag van strekken langs de dakrand is eveneens uitgevoerd in rode baksteen. Op de begane grond is een enkelvoudig staand venster waarvan het bovenlicht waarschijnlijk met glas-in-lood is bezet (niet zichtbaar door rolluiken). Later zijn twee nieuwe gevelopeningen gemaakt voor een venster in aangepaste stijl en een deur. Ter hoogte van de zolder zijn twee vensters met vierruitsdraairamen geplaatst. In de top is een klein staand venster met vierruitsdraairaam. De rechterzijgevel heeft op de begane grond een enkelvoudig staand venster en een drielichtvenster met draairamen. Beide vensters hebben bovenlichten die met glas-in-lood zijn bezet. Op de verdieping is een enkelvoudig staand venster en een drielichtvenster. Beide vensters hebben vierruits(draai)ramen. De ver overstekende bakgoot bij de dakvoet heeft een geprofileerde gootlijst. De goot is omgezet naar de voorgevel. De achtergevel is als gevolg van aanbouwen grotendeels verdwenen. Waardering: Het pand is van architectuurhistorische waarde vanwege de bewaard gebleven hoofdvorm met zakelijk expressionistische vormen en vanwege het materiaalgebruik en de detaillering. De jongere aanbouwen en bijgebouwen zijn van bescherming uitgesloten.