Activiteiten heemkundekring in 2022

  

door Gerard van de Hei
In elk decembernummer van De Wanmeule vermelden we de belangrijkste activiteiten van de Heemkundekring in het betreffende jaar, enigszins een jaarverslag.

Activiteiten het hele jaar door:

 • Op maandag van 9-12 uur is 2-wekelijks, van lente tot en met de herfst, de werkmorgen voor de heemtuinwerkgroep.
 • Op dinsdag van 9-12 en vrijdag van 19-21.30 uur is de heemkamer open voor publiek (de koffie staat klaar!) en doen diverse leden allerlei werkzaamheden in de heemkamer. Zoals: documenten- en boekenarchief bijhouden, inventariseren en beschrijven; klassenfoto’s en bidprentjes beschrijven en opbergen; foto’s digitaliseren en beschrijven.
 • Op woensdag van 13-16 uur is 2-wekelijks de zoek-/werkmiddag van de metaaldetectie-werkgroep.
 • Op donderdag van 14-16 uur verwerken enkele leden krantenartikelen over Boekel.
 • Zeer regelmatig zijn er extra werkmorgens voor het inventariseren, beschrijven, fotograferen, digitaliseren en archiveren van (geschonken) voorwerpen.
 • Deelname aan: Klankbordgroep Stg. D’n Eik (2x/jaar); Stg. Blok Programmaraad (2x/jaar); regiobespreking Brabants Heem-regio 9 (2x/jaar).
 • Daarnaast werken verscheidene leden zeer frequent thuis aan allerlei activiteiten. Zoals: actueel houden van Facebook en internetsite; historisch archiefonderzoek; onderzoek Boekels oorlogsverleden; volgen en beoordelen van het (gemeentelijk) cultuurhistorisch beleid; digitaliseren oude films, (klassen)foto’s, namenlijsten en documenten; bestuurszaken; contacten met andere heemkundekringen en cultuurhistorische organisaties.

Activiteiten chronologisch (de overige belangrijkste):

 • Vanaf dec. 2021 t/m feb: Diverse bijeenkomsten werkgroep ‘Fotospaaralbum’ m.b.t. teksten, foto’s en samenstellen van ‘Boekel, een reis door de tijd’; uitgave op 4 april; i.s.m. Ondernemersvereniging Boekel.
 • Op 10 juli grote ruilbeurs in Verenigingsgebouw St.-Jan.
 • Jan-dec: Kleine tentoonstelling in hal heemka-mer, thema ‘Kleding, maken en verstellen’.
 • 24 jan + 04 apr + 30 mei + 01 aug + 17 okt + 12 dec: Bestuursvergadering Heemkundekring.
 • 02 mei + 14 nov: Algemene ledenvergadering; op 2 mei met presentatie Fotospaaralbum; op 14 nov met lezing Remco Duin ‘Levendig Landgoed Huize Padua’; beide met 50 deelnemers.
 • 16 feb: Bezoek van fam. Hanenberg aan Heemkamer; rondleiding en foto-presentatie; 8 deelnemers.
 • Vanaf maart t/m juli: Diverse bijeenkomsten werkgroep ‘Plaatsing informatiepanelen en attentietegels’ m.b.t. teksten, foto’s en samenstellen. Ontwerpen, laten vervaardigen, en plaatsen in sept. 6x infopaneel + 4x attentietegel.
 • Mei: Samenstelling en uitgave van een speurtocht door Boekel voor kinderen ‘Speuren door het Boekel van Nu én Toen’ (8 A4-pagina’s).
 • 04 mei: Dodenherdenking bij Heemkamer; ontvangst genodigden.
 • 09 mei: Presentatie van het fotospaaralbum voor gepensioneerde leden ZLTO; 10 bezoekers.
 • 10 jun: Voorjaarsexcursie naar Museum Krona in Uden; 20 deelnemers.
 • Jun+jul en nov+dec: De Wanmeule Nr. 62 en 63; artikelen schrijven, corrigeren, redigeren, laten drukken, etiketteren, verdelen en rondbrengen.
 • 10+11 sep: Open Monumentendagen; thema ‘Venhorst – monumentale kern’. Onthulling van 10 gedenktekens (6x infopaneel + 4x attentie-tegel) op 9 sept. Fototentoonstelling in MFC De Horst; samenstelling en uitgave van boekje ‘Wandeling door het Venhorst van nu én toen’ (8 A4-pagina’s). Ca. 150 bezoekers.
 • 16 sep: Najaarsexcursie naar Museum De Bastei in Nijmegen en stadswandeling met gids; 17 deelnemers.
 • 29 sep: Bezoek van fam. Van Haandel aan Heemkamer; rondleiding en foto/film-presentatie; 17 deelnemers.
 • 01 okt: Leden werkgroep Metaaldetectie volgen AVKP-cursus ‘munten reinigen’.
 • 24 okt: Lezing Bernard Vissers ‘De Zuid-Willemsvaart, van Aa tot Aorta’; 60 bezoekers.
 • 03 nov: Rondleiding door Boekel-centrum voor personeelsvereniging gemeente Boekel; in 4 groepen met elk 2-3 gidsen; 50 deelnemers.

Wij bedanken:

 • Onze sponsoren, want zonder hun financiële bijdragen kan De Wanmeule niet verschijnen.
 • Onze leden, want zonder hun interesse, activiteiten en contributie kan onze vereniging niet functioneren.