Brabants Dialectenfestival Lieshout juni 2024

  

Jeugd:
Omdat we het belangrijk vinden de jeugd te betrekken bij het dialect starten we op vrijdag 7 juni met de jeugdmiddag. Dit festival doen daar de groepen 7 en 8 van basisschool De Sprankel uit Lieshout en basisschool Muldershof uit Beek en Donk aan mee.

Op zaterdag 8 juni staat de schrijfwedstrijd centraal. In het verleden was de bekendmaking van de winnaars op zondag tijdens het festival, maar omdat er dan eigenlijk te weinig aandacht aan kon worden besteed is er voor gekozen dit gebeuren op een aparte avond te organiseren.
De schrijfwedstrijd – en het hele festival – heeft als thema: “’t Is de moeite werd”. Over dit thema konden in de categorie verhalen – gedichten – liedteksten inzendingen worden aangeleverd. De jury kiest uit de inzendingen per categorie 3 genomineerden en de winnaar wordt op zaterdag bekend gemaakt.
Deze avond wordt georganiseerd in het Dorpshuis – aanvang 20.00 uur. De avond is voor iedereen gratis toegankelijk, alle deelnemers worden uitgenodigd.
In 3 blokken worden alle deelnemers via een power-point presentatie gepresenteerd en per blok volgt de bijdrage van één van de genomineerden per categorie. Aan het einde van de avond worden de winnaars per categorie bekend gemaakt en zij ontvangen de Brabantse dialectpenning.
De avond wordt afgesloten met een optreden van Peter Aarts, Ans van Hout en Wil v.d. Vrande.

Op zondag 9 juni is dan het festival.
De harmonie trekt het dorp rond om de opening aan te kondigen,
De opening wordt om 12.30 uur op de kiosk verricht door een koor, bestaande uit 4 voormalige Laarbeekse burgemeesters (die ooit het festival geopend hebben). Zij zingen samen met Lars van Bokhoven en de kinderen die daarbij uitgenodigd zijn het lied “De vier klein mannen”.
Daarna volgen op diverse podia – binnen en buiten – de optredens van diverse Brabantse artiesten. Zij wisselen met 3 personen/groepen elkaar per podium af zodat er de hele middag heel veel te zien en te beluisteren is. Omdat er uit diverse taalgebieden artiesten zijn wordt de variatie van ons dialect getoond. Er wordt opgetreden door artiesten die al heel lang bij het festival betrokken zijn, maar ook “nieuwe” artiesten krijgen de kans zich te presenteren.
Het centrum is versierd met Brabantse vlaggen en spreuken; natuurlijk is er een hapje en een drankje en we hebben goed weer besteld!
Tijdens de middag is er voor de kinderen – verdeeld over het parcours – nog een speurtocht.
Omdat al deze artiesten onbezoldigd optreden kan het festival gratis toegankelijk zijn.
De afsluiting is om 18.00 uur.
t.z.t. meer info over de optredende artiesten op onze website www.brabantsdialectenfestival.nl